Strona używa cookies (ciasteczek) w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.    [Zamknij]
:: Wykaz proboszczów, wikariuszy i służby kościelnej po 1945 roku

Proboszczowie:

 • Ks. Klemens Słapczyński
 • Ks. Stefan Wadowski
 • Ks. Marian Misiak
 • Ks. Antoni Zmysłowski (1965 – 1980)
 • Ks. Dionizy Wodzinowski (1980 – 1987)
 • Ks. Wacław Mazur (1987 – 2006)
 • Ks. Waldemar Karol Gula – (2006 – 2018)
 • Ks. Krzysztof Kaszuba – od 2018 r.

Wikariusze:

 • Ks. Wiesław Murzyn (1969 – 1980)
 • Ks. Marian Więcławski (1980 – 1986)
 • Ks. Jarosław Jędrzejewski
 • Ks. Piotr Stasiak
 • Ks. Dariusz Maciejczak
 • Ks. Zbigniew Zeb
 • Ks. Łukasz Ślęzak
 • Ks. Marcin Wójtowicz
 • Ks. Stanisław Krawczyk
 • Ks. Dariusz Błesznowski
 • Ks. Karol Sadowski 
 • Ks. Robert Kryczka

 

Służba kościelna i liturgiczna:

 

Kościelni:

 • Mikołaj Haładaj z Petrykóz – lata czterdzieste
 • Antoni Szymczak z Petrykóz (1950 – 1956)
 • Stefan Smyka z Petrykóz (1956 – 1960)
 • Stanisław Urbańczyk z Petrykóz (1960 – 1972)
 • Stanisław Kowalczyk  z Petrykóz (1972 – 1975)
 • Stanisław Urbańczyk z Petrykóz (1975 – 1982)
 • Jan Pielarz z Giełzowa (1982 – 1986)
 • Ludwik Świąder z Petrykóz (1986 - 2018)

 

Organiści:

 • Sylwester Świtakowski
 • Stanisław Pasieczyński
 • Karol Bednarczyk
 • Jan Kulita
 • Stanisław Pasieczyński (ponownie)
 • Piotr Honczaruk - obecnie

 

 

Księża i osoby konsekrowane, pochodzące  z  parafii  Petrykozy:

 

 • Ksiądz Józef Wędzikowski (1887 – 1953), syn Michała i Katarzyny Juszyńskiej, urodził się w Stużnie, świecenia kapłańskie przyjął 8 sierpnia 1911 roku.
 • Ksiądz dr Stanisław Foryś (1888 - 1961). Pochodził ze Skroniny. Profesor teologii moralnej w Kolegium Międzynarodowym "Scala Sancta". Kapelan w obozie jeńców polskich w Sancta Capuo Verte. Kapelan w armii generała Józefa Hallera w randze podpułkownika. W czasie II Wojny Światowej działał w konspiracji. Był więźniem obozów w Majdanku, Buchenwald i Dachau. Spoczywa na cmentarzu w Rossoszu, gdzie był proboszczem. Mama ks. Stanisława spoczywa na cmentarzu w Petrykozach.
 • ks. Józef Foryś (1908 - 1943). Pochodził ze Skroniny. Spoczywa na cmentarzu w Petrykozach. Po rozpoczęciu okupacji niemieckiej i radzieckiej pomagał potrzebującym. 6 sierpnia 1943r. przeżył pacyfikację swej parafialnej wioski Wirkowice przeprowadzonej przez oddziały SS. Został zamordowany kilka miesiące później przez trzech bandytów na plebanii.
 • Ksiądz dr Jan Wilk (1909 – 19780), późniejszy Ojciec Bronisław, zakonnik OFM, urodził się w Kuraszkowie; zmarł podczas Mszy św. odprawianej w jego intencji. Pozostawił przykład życia oddanego Bogu, Kościołowi i Zakonowi, życia cichego i pracowitego.
 • Zakonnik ojciec Tadeusz Stuleblak ze Skroniny. Był karmelitą bosym w Woli Gutowskiej.
 • Ksiądz Piotr Wołąkiewicz ze Stużna, wyświęcony w 2011 r.
 • Siostra Kamila z domu Bąk ze Skroniny


 

Do parafii Petrykozy należą: Gościniec, Kamienna Wola, Kuraszków, Parczówek, Petrykozy, Skronina, Sołtysy, Stużno, Wola Dobromirowa, Zawały.

 

  

Wykaz proboszczów i księży w parafii Petrykozy w latach od 1319 

 

1319 – ksiądz Urban – występuje w oficjalnej historii kościoła; nawoływał do obrony ojczyzny

przed 1512 – ks. Jan z Dębna (wg zapisów Jana Łaskiego)

1641 – ks. Jerzy Wstawski - ksiądz pochowany pod kościołem

1690 – 1701 – ks. Szymon Rokicki

1702 – 1703 – nie ustalono

1704 – 1710 – ks. Wojciech Watkanowski lub Watkandzki

1710 – 1719 – ks. Kacper Antoni Biliński

1720 – nie ustalono

1721 – 1730 – ks. Jan Antoni Górecki

1731 – nie ustalono

1732 – 1748 – ks. Wojciech Różycki

1749 – 1750 – nie ustalono

1751 – 1757 – ks. Wawrzyniec Dziurkiewicz

1758 – nie ustalono

1759 – ks. Jan Bernatowicz

1760 – 1769 nie ustalono

1770 – ks. Józef Rychlicki (za czasów jego posługi spłonął kościół)

1772 – 1773 – ks. Wojciech Rapczyński (kurator; opiekun)

1774 – 1779 – ks. Stanisław Kostka Wysocki (kurator)

1780 – 1781 – nie ustalono

1782 – 1802 – ks. Józef Rychlicki (kurator)

1803 – 1818 – ks. Jan Grabowski (zm. w 1818 r.)

1818 – ks. Mikołaj Olszewski (przez trzy miesiące); kanonik kielecki w latach 1798 – 1829 był proboszczem w Białaczowie

1818 – ks. Franciszek Janiszewski (administrator parafii przez trzy miesiące)

1819 – 1852 – ks. Franciszek Janiszewski; jako proboszcz pełnił swoją posługę przez 33 lata; wzywał wiernych do udziału w powstaniu listopadowym, zmarł w 1853 roku                     

1853 – ks. A. Hejnik (administrator parafii przez pięć miesięcy)

1853 – 1863 – ks. Adam Rycerski; urodził się w 1826 r. święcenia przyjął w  1850  roku; za  udział  w  powstaniu  styczniowym, prawdopodobnie  w  wyniku  donosu, zesłany  w  głąb Rosji, zmarł w drodze na Sybir.

1863 – 1881 – ks. Wincenty Różański  (wzywał wiernych do wstępowania do oddziałów powstańczych) pochowany w Radoszycach.

1882 – 1898 – ks. Henryk Mroczkowski

1898 – 1908 – ks. Stanisław Koprowski; ur.  w  1871  roku  w Gzowicach k/Radomia, zmarł w 1947 roku w Radomiu; pochowany w Petrykozach w rodzinnym grobowcu.  Posiadał  tytuł szambelana.

1909 – 1919 – ks. Józef Janiszewski

1919 – 1921 – ks. Telesfor Kopydłowski;  paulin  częstochowski. W  lipcu 1920 r.  w kościołach odczytywany był  list Episkopatu Polski wzywający do obrony ojczyzny i chrześcijaństwa przed „zarazą” bolszewicką.

1921 – 1932 – ks. Stefan Władysław Zagner (wicedziekan opoczyński)          

1933 – 1934 – ks. Józef Trybulski

1934 – 1936 – ks. Aleksander Pawiński

1936 – 1945 – ks. Wacław Pośpieszyński; honorowy kanonik Katedry Sandomierskiej, urodził się we Włocławku, w roku 1895, ojciec jego był zawiadowcą. Ks. Wacław Pośpieszyński szkołę podstawową ukończył w Koluszkach a gimnazjum w Radomiu. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Sandomierzu w 1918 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Umarł 30 marca 1961 roku, pochowany jest na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Z opowiadań ówczesnych parafian wynika, że był to ksiądz bardzo rygorystyczny, dbający o morale młodzieży. Bez jego akceptacji i podpisu nie mogła się na przykład odbyć żadna wiejska zabawa.

1945 – 1950 – ks. Klemens Słapczyński, urodził się w Zaklikowie w 1884 roku, zmarł w Radoszycach i tam jest pochowany. Posiadał tytuł kanonika opatowskiego. Był dziekanem radoszyckim. We wspomnieniach mieszkańców parafii Petrykozy pozostał jako osoba bezpośrednia i gościnna w stosunku do parafian. Był, według ich opinii, wspaniałym kaznodzieją. W trakcie swojego probostwa współpracował z miejscowym chórem i z grupą teatralną, która odtwarzała sceny Męki Pańskiej oraz sceny z narodzin Chrystusa. Kościół w Petrykozach malowany był prawdopodobnie również za czasów probostwa księdza Klemensa Słapczyńskiego.

1950 – 1957 – ks. Stefan Wadowski

1957 – 1965 – ks. Marian Misiak , pochodził z Koprzywnicy, probostwo w Petrykozach objął po posłudze w Wieniawie. Wikariuszem proboszcza Mariana Misiaka był późniejszy prałat ksiądz Bogdan Lipiec, który przez 24 lata był także proboszczem w Starachowicach.

1965 – 1980 – ks. Antoni Zmysłowski, urodził się w Gowarczowie w 1900 roku. Był synem Heleny i Antoniego – miejscowego organisty. Zmarł  w Petrykozach w 1983 roku. W czasie II wojny światowej pełnił posługę kapłańską w Grzegorzewicach k/ Ostrowa Świętokrzyskiego. W latach 1945 – 1965 był proboszczem parafii Kurozwęki i przeprowadził renowację tamtejszego kościoła. Kiedy objął probostwo w Petrykozach z poprzedniej parafii przywiózł do nas namalowane dla niego obrazy: Niewiernego Tomasza i Matki Boskiej Serdecznej z Kurozwęk. Za jego probostwa wikariuszami byli: ks. Jan Gontarz, ks. kanonik Antoni Jan Ulman, ks. Edward Adamski, ks. Ryszard Staciwa i ks. kanonik Wiesław Murzyn.

1980 – 1987 – ks. kanonik Dionizy Wodzinowski, za probostwa ks. Dionizego Wodzinowskiego wikariuszami byli: ks. Marian Franciszek Więckowski, ks. kanonik Tadeusz Kaczan, który był później proboszczem parafii w Konwaliszkach w diecezji grodzieńskiej na Białorusi.

1987 – 2006 – ks. kanonik Wacław Mazur, honorowy kanonik Kolegiaty w Końskich. Za jego probostwa wikariuszami byli: ks. Jarosław Jędrzejewski, ks. Piotr Stasiak, ks. Dariusz Maciejczak  i ks. Zbigniew Zep.

2006 – 2018 – ks. Waldemar Karol Gula, wikariuszami byli: ks. Marcin Wojtowicz, ks. Łukasz Ślęzak, ks. Stanisław Krawczyk i ks. Dariusz Błesznowski.

Od 2018 – ks. Krzysztof Kaszuba. Wikariuszami w tym czasie byli: ks. Karol Sadowski, ks. Robert Kryczka.


Opracowała pani: Bożena Wężyk

Liczba odwiedzin dziś: 150
Liczba odwiedzin w tym miesiącu: 5197
Liczba wszystkich odwiedzin: 279669
 

© 2019