Strona używa cookies (ciasteczek) w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.    [Zamknij]
:: Ogłoszenia

2023-03-19

Sen Św. Józefa

 

 „A Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: Czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: Widzimy, grzech wasz trwa nadal.”

 J 9, 39 – 41

Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Amen.

Święta Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami,

Święty Benedykcie, módl się za nami,

Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami,

Święta Brygido, módl się za nami,

Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami,

Święta Katarzyno ze Sieny, módl się za nami.

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

         Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

 

Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polsk

Warszawa, 14 marca 2023 roku

Za zgodność:

Ks. Jarosław Mrówczyński

Zastępca Sekretarza Generalnego

Konferencji Episkopatu Polski

 

Rekolekcje Wielkopostne

26-28 marca 2023r.

W przyszłą niedzielę tj. 26 marca rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii. Poprowadzi je ks. Rafał Kalbarczyk wikariusz parafii św. Bartłomieja w Opocznie. W niedzielę wygłosi kazania na wszystkich Mszach do południa i w kaplicy, a wieczorem powie kazanie pasyjne na Gorzkich Żalach. Rekolekcje potrwają do wtorku tj. 28 marca. Tego dnia będzie dzień spowiedzi. Taca z przyszłej niedzieli jak i z dnia spowiedzi będzie przeznaczona dla rekolekcjonisty. Zachęcamy do licznego skorzystania z rekolekcji wielkopostnych, a szczególnie z dnia spowiedzi. Będą księża z innych parafii.

Niedziela – 26 marca V Niedziela Wielkiego Postu

8.30 – Msza Św. z nauką ogólną dla dorosłych

10.00 – Msza Św. z nauką ogólną dla dorosłych

12.00 – Msza Św. z nauką ogólną dla dorosłych

14.30  - Msza Św. z nauką ogólną dla dorosłych – Stużno kaplica

17.00 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne

17.30 – Msza św. – bez kazania

 

Poniedziałek – 27 marca

09.00  - Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

11.00 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci ze Szkół

              Podstawowych: Skronina, Petrykozy.

17.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

 

Wtorek – 28 marca

Dzień spowiedzi

09.00  - Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych.

11.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci ze Szkół

              Podstawowych: Skronina, Petrykozy.

15.30 – Stużno – Msza Św. z nauka dla dorosłych      

17.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

 

Dzień spowiedzi – godziny spowiedzi

Petrykozy:    9.30 – 10.30, 11.30 - 12.00 i 16.00 – 17.00

Stużno:        15.00 – 15.30 – przed Mszą Św.

 

Spowiedź chorych przed Świętami

Spowiedź chorych przed Świętami Wielkanocnymi będzie 31 marca od godz. 9.00. Prosimy po Mszach w zakrystii zgłaszać chorych.

 

Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP

20 marca w poniedziałek, przeniesiona z dnia dzisiejszego Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP.

Msze św. tego dnia w naszej parafii o 7.00 i 9.00.

 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

25 marca w sobotę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i zarazem Dzień Świętości Życia.

Msze o godz. 7.00 i 17.00.

 

Zmiana czasu na letni

Z soboty na niedzielę, czyli z 25 na 26 marca zmiana czasu na letni. Przestawiamy zegarki o godz. do przodu.

 

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej

W piątki o godz. 16.30 Droga Krzyżowa, a po nich Msza Św.

 

Nabożeństwa Gorzkich Żali

W niedziele Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00, a po nich Msza Św. bez kazania.

 

Odpust zupełny

Za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali pod zwykłymi warunkami można uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie kar czyśćcowych.

 

Jałmużna Wielkopostna

Skrzynka z napisem „Jałmużna Wielkopostna”. Ofiary składane do niej przez cały Wielki Post będą przeznaczone na wsparcie działań Caritasu naszej diecezji.

 

Sprzątanie kościoła

1.    25 marca (sobota godz. 9.00) Skronina – od państwa Defratyka do państwa Stuleblaków nr 139a -146.

2.    31 marca (sobota godz. 9.00) Skronina – od państwa Czerczak do państwa Utnickich nr 148-168.

 

„Gość Niedzielny”

W najnowszym „Gościu Niedzielnym” min.: „Fałsz i manipulacja”, „Papieskie marsze w całej Polsce”, „Aby wiara i miłość były mocne”, „Piekło samotności” i wiele innych ciekawych artykułów.

 

Kurs Przedmałżeński

W parafii św. Bartłomieja 25 lutego rozpoczyna się Kurs Przedmałżeński czyli bezpośrednie przygotowanie narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Terminy spotkań:

25 luty – sobota 2 spotkania,

04 marca – sobota 2 spotkania,

18 marca – sobota 2 spotkania,

15 kwietnia – sobota 2 spotkania,

29 kwietnia – zakończenie.

W maju w Studziannie odbędzie się Dzień Skupienia dla narzeczonych.

 

PROŚBA CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ

Caritas radomska, zwraca się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku. Pozyskane środki wspierają placówki Caritas, ale też indywidualne osoby, które doświadczają cierpienia i choroby.

Najczęściej środki pomagają w:

        dofinansowaniu kosztów leczenia i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

        edukacji i wypoczynku dzieci

        pomagają rodzinom w sytuacjach losowych

Dziękujemy za zaufanie i wspieranie dzieł miłosierdzia prowadzonych w ramach Caritas.

 

Intencja do modlitwy różańcowej

na marzec

Intencja papieska: Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

 

Ofiary na kościół

Bóg zapłać za wsparcie finansowe parafii.

Konto parafii:

p.w. Św. Doroty w Petrykozach

Bank Spółdzielczy w Opocznie Filia Białaczów

nr 94 8992 0000 0014 9099 2000 0020

Wielkie Bóg zapłać!.

 

Peregrynacja figury

Maryi Niepokalanej Maki Kościoła

Po naszej parafii peregrynuje figurę Maryi Niepokalanej Matki Kościoła. Zachęcam do modlitwy za rodziny, które ją przyjmują, za całą naszą wspólnotę parafialną, za naszą Ojczyznę.  Proszę jednocześnie tych, którzy przejmują figurę, chcą Maryję zaprosić do swojego domu, by wcześniej skontaktowali się z tą rodziną, ustalili z rodziną, u której Ona jest godzinę przekazania, tak, aby ten czas był dogodny dla wszystkich zainteresowanych. 

Kolejność miejscowości, które podejmą figurę Matki Bożej:

Parczówek, Gościniec, Sołtysy, Kamienna Wola, Stużno, Stużno Kolonia, Kuraszków, Skronina, Petrykozy.

Przekazywanie figury Maryi będzie się odbywać codziennie o godz. 19: 00 w domu rodziny, która danego dnia gości figurę.

Do figury Maryi Niepokalanej Maki Kościoła jest dołączony modlitewnik oraz różaniec, który był obecny przy Jerychu Różańcowym. Zachęcam, by Ci, którzy podejmują Matkę Bożą odmówili cztery części różańca świętego oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Najlepiej gdyby udało się odmawiać różanie całą rodziną.

Zachęcamy by przyjąć Maryję Niepokalaną Matkę Kościoła do swojego domu, usiąść chwilę przy Niej, ofiarować swoje troski, cierpienia i radości, i pomodlić się w intencjach swojej rodziny.

W tym codziennym zabieganiu nie możemy zapomnieć o tym, co jest najważniejsze! Nie możemy stracić Boga z oczu, a Maryja jest Tą, która została nam dana, by pomagać nam odkrywać Boga, każdego dnia na nowo.

Osoba koordynująca peregrynację figury po naszej parafii - telefon: (781 192 944).

 

Ochrona danych osobowych RODO

Administrator strony internetowej parafii

Intencje mszalne:

Ze względu na ochronę danych osobowych osoby, które nie życzą sobie, by ich intencje były zamieszczane na stronie internetowej naszej parafii proszone są o zgłaszanie tego do księdza, najlepiej przy zamawianiu intencji.

 

Galeria zdjęci:

Osoby, które nie życzą sobie, by ich zdjęcia znalazły się w galerii na stronie internetowej parafii proszone są o powiadomienie administratora tej strony, czyli księdza proboszcza.Liczba odwiedzin dziś: 32
Liczba odwiedzin w tym miesiącu: 3216
Liczba wszystkich odwiedzin: 184552
 

© 2019